Cursussen

 

POH-GGZ Systeemgericht werken (3 daagse nascholing)


Elke casus is een systemische casus wat betekent dat elke casus  ingebed is in de sociale context. De sociale context kan een steunende maar ook een ondermijnde context zijn die problemen en lichamelijke of psychische klachten kan genereren of in standhouden.

Een ontregeling van de sociale context kan leiden tot psychische of psychiatrische klachten. Anderzijds hebben psychiatrische klachten weer hun invloed op de sociale context. Op deze complexe interactie tussen het psychologische het lichamelijke en sociale functioneren en de effecten daarvan zal de systeemconsultatie zich richten

Als hulpverlener is het de kunst om goed aan te sluiten bij de beleving van de cliënt en zijn systeem maar is het ook belangrijk om een vrije positie te behouden. Maximale toenadering met behoud van distantie.
In deze drie daagse  systeemgerichte nascholing  krijgt u inzicht, kennis en handvatten aangereikt hoe je als POH-GGZ het systeemgericht werken toe kan passen in de praktijk. 

Wanneer?

De bijeenkomsten zijn in november (najaar) op maandag van 13.30 uur - 19.30 uur  in Hattem inclusief maaltijd. 

Aanmelden

Aanmelden voor deze systeemconsultaties kan door middel van het sturen van een mail naar info@teovisser.nl met uw personalia en uw registratienummer van de beroepsvereniging en voor welke groep  u in aanmerking wilt komen.

Kosten

De kosten zijn 695 euro incl. koffie thee en lunch en de registratie van de accreditatie  bij de landelijke vereniging POH-GGZ.

Accreditatie

Accreditatie is erkend door de landelijke vereniging POH-GGZ. De accreditatie wordt automatisch verwerkt via PE online

 

 

Cursussen

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursus aanmelden

Jouw cursus / training voor #huisartsen #praktijkondersteuner #doktersassistenten hier ook gratis delen? Mail naar info@huisartswerkt.nl voor de mogelijkheden!

Mail icon