Terug

Vechtscheiding voorkomen door een mediator?

1 november 2022
4 min
Vechtscheiding voorkomen door een mediator?

Heb je in de praktijk wel eens te maken met patienten die in 'scheiding' liggen, twijfelen of ze 'uit elkaar' moeten gaan of al een periode uit elkaar zijn? Zelfs als ze al even uit elkaar zijn kan het zijn dat het niet lekker loopt.  Het is vaak het moment waarop (zo is gebleken) de 'complexe scheidingen' of 'vechtscheidingen' ontstaan. Vooral wanneer er ook kinderen zijn is dat een periode waarbij patiënten de huisartsenpraktijk bezoeken om een vorm van hulp te vragen.

Mediation

Vaak is er sprake van somberheid, slechter in hun vel komen te zitten, wanhopiger worden en niet meer weten hoe verder. Als mensen besluiten om uit elkaar te gaan, komt er veel op hen af. Niet alleen emoties, maar ook praktische en juridische zaken. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn, is het belangrijk om helder te hebben welke financiële, juridische en regelzaken er geregeld moeten worden.

Er is vanuit de (onpartijdige neutrale) mediator aandacht voor de emoties van beiden waardoor zij mogelijk de toekomst anders in kunnen gaan als ex-partners en mogelijk als ouders vanuit twee verschillende plekken. Maar ook bij twijfels over wel of niet uit elkaar of na het uit elkaar gaan (de ergste schok te boven en dan de consequenties ervaren) is mediation een uiterst geschikt manier om mensen met elkaar onder begeleiding van een MfN Registermediator in gesprek te laten gaan en hen daarmee verder te helpen richting toekomst. 

Complexe echtscheidingen voorkomen

In 2021 heb ik een project gedraaid, samen met twee collega mediators en 1.Hoorn (hét aanspreekpunt voor de gemeente Hoorn, waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen rond zorg en ondersteuning). Het doel was om een werkwijze te ontwikkelen, zodat ouders die een ondersteuningsvraag hebben op het gebied van 'echtscheiding' passend en snel ondersteund worden, mede ter voorkoming van een complexe echtscheiding. Zie ook de Rapportage Transformatieproject mediation.

Welke factoren spelen een rol?

"Om aan te kunnen sluiten bij de vraag van ouders bij een echtscheiding, is het belangrijk om helder te hebben welke financiële, juridische en regelzaken eerst geregeld moeten worden. Vervolgens ontstaat er voor de mediator ruimte om in gesprek te gaan met ouders over welke ondersteuningsvraag met betrekking tot de opvoeding zij hebben. Te denken valt aan:

  • hoe geef ik invulling aan mijn rol als ouder na een scheiding;
  • hoe houd ik de communicatie met mijn ex-partner open;
  • hoe ga ik om met de vragen die mijn kind heeft."

"Uitgangspunt is dat ouders samen verantwoordelijk zijn voor het regelen van de scheiding en samen het traject aangaan, waarbij het belangrijk is om in de juiste volgorde het traject te doorlopen. Dit betekent starten met mediation (of een andere vorm), waarin alle juridische, financiële regelzaken geregeld worden, zodat er een basis ontstaat voor een vervolg en een stabiele toekomst voor alle gezinsleden. Ook is het belangrijk dat de communicatie hersteld of weer opgestart wordt."

Minder / kortere inzet Jeugdhulp

"Deze basis is nodig voor kinderen om op te groeien in een stabiele en veilige opvoedingssituatie. Dit moet niet alleen leiden tot passende ondersteuning, maar ook leiden tot minder en/of kortere inzet van specialistische jeugdhulp. Zie ook de Rapportage Transformatieproject mediation."

Ik ben benieuwd of je in de huisartsenpraktijk wel eens een behoorlijke werkdruk hebt ervaren, waarbij betekenisvol zijn voor patiënten, een goede balans in tijd, energie en de juiste zorgverlening een behoorlijke zoektocht is?

En is er daarnaast een wens om:

  • vanuit jouw praktijk of samen met andere praktijken meer informatie te ontvangen over wanneer een mediator ingezet kan worden? 
  • Wil je meer weten over de kosten voor jouw patiënten en de mogelijkheid voor een toevoeging voor jouw patiënt, de zgn. pro-deo mogelijkheid bij mediation vanuit de Raad voor Rechtsbijstand?
  • Wil je weten op welke vlakken/kwesties/conflicten mediation nog meer van betekenis kan zijn voor jouw patiënten?
  • Wil je graag een training volgen waar meer informatie wordt gegeven over wat mediation kan betekenen bij onder andere 'scheidingen', zowel voor na als tijdens?

Graag kom ik met jou in contact om daar eens over van gedachten te wisselen. Samen kunnen we zorgen dat er passende zorg en ondersteuning is wat tevens kan leiden tot minder en of kortere inzet van specialistische jeugdhulp en zorgverlening. Hoe fijn is dat! 

Jolan
Docent/trainer CRKBO MfN, registermediator EFT, relatietherapeut, extern vertrouwenspersoon en gespreks-, dialoogbegeleider
Jolan
Meer weten over Jolan en haar werkzaamheden als mediator? Ga naar: www.mediatorhoorn.nl

Reageer op dit artikel

Kom werken in de zorg
als apothekersassistent

Klaar in 1 minuut Helemaal gratis

Mail icon