Terug

Verpleegkundig specialist of physician assistant opleiden?

22 november 2022
2 min
Verpleegkundig specialist of physician assistant opleiden?

De vraag naar zorg stijgt en verandert de komende jaren. De huisarts kan die zorg niet alleen opvangen. Hiervoor heeft de huisarts een team om zich heen nodig. De inzet van de verpleegkundig specialist (VS) en physician assistant (PA) biedt huisartsen de mogelijkheid om zich meer te concentreren op andere taken. Er is voor volgend jaar een stimuleringssubsidie voor huisartsen die een VS of PA willen opleiden.

Werklast verlagen

Nog weinig verpleegkundig specialisten en physician assistants werken in huisartsenpraktijken of -posten. Financiele drempels zorgen voor een tekort aan opleidingsplaatsen en huisartsopleiders. Het is voor huisartsen een manier om de eigen werklast te sturen. Door het werk anders te organiseren, geeft een huisarts niet alleen taken weg, maar kan er zelf ook weer nieuwe uitdagingen bij krijgen. De inzet van een VS of PA biedt huisartsen de mogelijkheid om zich meer te concentreren op andere taken. 

Project van het ministerie van VWS

Huisartsen of hun organisaties die vanaf september 2023 een verpleegkundig specialist of physician assistant willen opleiden kunnen tot 1 februari 2023 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten. De stimuleringssubsidie is een onderdeel van het project ‘Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg’. Het ministerie van VWS financiert dit project en KOH voert het uit. 

Beoordeling

De subsidie geldt uitsluitend voor studenten die starten met de opleiding in september 2023. Een onafhankelijke commissie beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de criteria. De commissie besluit of uw aanvraag wordt gehonoreerd en in het geval van een toekenning wat de hoogte van de subsidie is. De stimuleringssubsidie is aldus geen vooraf vastgesteld bedrag. Met het beschikbare budget wil de commissie zoveel mogelijk aanvragen honoreren.

Meer informatie

Het aanvraagformulier en de criteria waaraan uw aanvraag moet voldoen vindt u op onze website. U kunt het formulier plus benodigde bijlagen opsturen naar Stichting KOH

Wat doet een Verpleegkundig Specialist?

Wat doet een Physician Assistant?

Laura
Communitymanager
Laura
Laura heeft als achtergrond Communicatiewetenschappen bij de UvA. Zij is werkzaam als communitymanager bij Huisartswerkt.nl

Reageer op dit artikel

Kom werken in de zorg
als triagist

Klaar in 1 minuut Helemaal gratis

Mail icon