Terug

Nieuwe regeling diplomeringstraject Triagisten

12 februari 2023
4 min
Nieuwe regeling diplomeringstraject Triagisten

InEen, de organisatie die de belangen behartigt van de eerste lijn, heeft besloten om het diplomeringstraject van triagisten te veranderen. Vanaf 1 juli 2023 zal Calibris Advies, wat voorheen verantwoordelijk was voor de zorg rondom het register van de triagediploma's, worden overgenomen door Bureau Diplomering triage

Wat is de aanleiding geweest voor deze verandering?

Momenteel is de organisatie Calibris Advies verantwoordelijk voor onder andere;

 • de uitvoering van het landelijk kennisexamen triage;
 • bijhouden van register van triagediploma's, diplomering en herregistratie;
 • de toetsing voor de accreditatie en heraccreditatie van huisartsenposten en opleidingsinstituten.

Maar dit zal binnenkort gaan veranderen. Deze regeling is vastgesteld op 18 oktober en 6 december 2022 na de Deelledenvergadering (DLV) huisartsenposten InEen. Dit om de kwaliteit en competenties van de gediplomeerde en ook de veiligheid van de zorg (waar mogelijk) te verbeteren. Dat uit zich in de vernieuwde regeling door de normen die aan het diplomeringstraject en de betrokken partijen gebonden zijn.

De belangrijkste verandereningen op een rij

 • De voorliggende Regeling Diplomeringstraject Triage beperkt zich tot dit zogenoemde “InEen triagediploma”. Met ingang van deze Regeling zullen om deze reden, geen “diploma’s triagist” meer worden uitgegeven, maar enkel “diploma’s triage”.
 • Vanaf 1 januari 2023 zijn de verruimde instroomeisen voor
  kandidaat-triagisten die hun opleiding starten uit de nieuwe
  Regeling van toepassing.
 • De HDS dient vanaf 1 januari 2023 elke kandidaat-triagist vóór aanvang
  van het traject aan te melden bij NPA met het verplichte Aanmeldformulier Diplomeringstraject.
 • Het Aanmeldformulier Diplomeringstraject is vanaf 15 december
  2022 beschikbaar op de websites van NPA, Calibris en InEen.
 • Voor kandidaat-triagisten die aantoonbaar op 1 januari 2023 reeds in
  opleiding waren geldt de werkervaringseis uit de oude Regeling d.w.z.
  minimaal 200 uur werken als kandidaat-triagist naast tenminste 1 jaar
  werkervaring (minimaal 1040 uur) in een functie in de zorg. Bij start na 1 januari 2023 geldt geen toets op uren algemene werkervaring
  in de zorg.
 • Gespreksaudits zijn gedaan door een gekwalificeerde
  kernsetauditor opgenomen in het register voor kernsetauditoren;
 • Certificaat LKT, niet ouder dan 2 jaar.
 • Voordracht door HDS (werkuren kandidaat-triagist,
  eventueel aanvullend de arbeidsovereenkomst met
  dagpraktijk en deelname gecertificeerde opleiding).

Hoe ziet het opleidingstraject er nu uit?

 1. Aanmelden voor diplomeringstraject door HDS
  De HDS meldt de medewerker (voormalige sollicitant) vóór de start van het diplomeringstraject aan bij Bureau Diplomering Triage, waarmee deze kandidaat-triagist wordt.
 2. Opleiding van de kandidaat-triagist
  De opleiding bestaat in het algemeen uit fysieke scholingsbijeen-komsten, e-learning, het uitvoeren van (praktijk-)opdrachten en zelfstudie. Inhoudelijk komen de volgende zaken aan de orde: communicatie, medische inhoud alsmede methoden en technieken van triage. Onderdeel van de verplichte opleiding door een gecertificeerde opleidingsaanbieder kunnen ook leeraudits op triagegesprekken, educatieve praktijkbeoordelingen in overleg met de HDS, voorbereiden op de LKT en proefexamens LKT zijn. 
 3. Werken als kandidaat-triagist
  Bij aanvang van het diplomeringstraject krijgt de kandidaat-triagist verplicht één praktijkbegeleider toegewezen. De praktijkbegeleider dient gekwalificeerd te zijn, zie Kwalificatie praktijkbegeleiders en voert in de toetsingsfase ook de praktijkbeoordeling uit. De praktijkbegeleider is altijd een medewerker van de HDS, die als onderdeel van de kwalificatie als praktijkbegeleider, zelf ook als diplomahouder Triage is geregistreerd.
 4. Toetsing
  Gedurende het diplomeringstraject dient minimaal drie keer een formele praktijkbeoordeling plaats te vinden. De praktijkbeoordelingen worden uitgevoerd door de gekwalificeerde praktijkbegeleider. Eén van de eindtermen voor de diplomering is een positief resultaat op de examenaudit van 6 triagegesprekken. De kandidaat-triagist dient deel te nemen aan het Landelijk Kennisexamen Triage (LKT), en dient deze met voldoende resultaat af te ronden. Het LKT kan op elk moment in het diplomeringstraject worden gedaan.
 5. Voordracht voor diplomering door de HDS
  De HDS is verantwoordelijk voor de voordracht voor diplomering. Bij de voordracht dient een volledig portfolio te worden ingediend, via het Triagisten Register
 6. Diplomering
  Na ontvangst van de voordracht, wordt deze door Bureau Diplomering Triage in behandeling genomen. Indien voldaan wordt aan de eindtermen, wordt het diploma met geldigheid van 5 jaar, toegekend door de Toekenningscommissie. Indien niet wordt voldaan aan de eindtermen, volgt een afwijzing met onderbouwing.

Vanaf 1 juli 2023 neemt het Bureau Diplomering Triage de uitvoering van de regeling van Calibris over. Tot die tijd kun je met vragen bij Calibris terecht.

Voor meer informatie over deze nieuwe regeling ga naar: Bureau Diplomering Triage
Wil je meer weten over het beroep Triagist, ga dan naarHuisartswerkt.nl/Triagist.
Lees hier ook het verhaal van Elina Tapken, zij is werkzaam als Triagist bij de Dokterswacht.

Manon de Vries
Junior Virtual Assistant
Manon de Vries
Manon werkt als doktersassistente bij polikliniek geriatrie in ziekenhuis Nij Smellinghe. Daarnaast werkt ze als Junior Virtual Assistant bij Huisartswerkt.nl. In haar vrije tijd houd ze zich bezig met haar ambassadeurschap voor de opleiding doktersassistente.

Reageer op dit artikel

Kom werken in de zorg
als doktersassistent

Klaar in 1 minuut Helemaal gratis

Mail icon