Terug

PGO: Patiënt bepaalt wie, wat, wanneer mag zien

28 oktober 2022
3 min
PGO: Patiënt bepaalt wie, wat, wanneer mag zien

Vorig jaar kregen alle eerstelijns praktijken te maken met de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)*. Medische gegevens online beschikbaar op één plek, via één tool voor iedereen. Een grote stap voorwaarts in zorgverleningsland. Op dit moment zijn veel medische gegevens online beschikbaar. Maar er komt nog veel bij kijken. Daarom organiseert Proscoop op 24 november a.s. een gratis webinar:‘Implementatie PGO: alleen of met samenwerkingspartners in de regio?’. 

Gevolgen voor de eerstelijnspraktijk

Voor de praktijk liggen de problemen niet of nauwelijks op niveau van applicatie of IT-infrastructuur. Daar gaan of zijn de leveranciers mee aan de slag. De uitdagingen voor eerstelijnspraktijken liggen vooral op organisatorisch vlak én bij de inrichting van zorgprocessen. Daar gaan dingen, zo verwacht Koopal, structureel veranderen. Er komt namelijk een nieuwe speler in het spel – de burger – die zijn toestemmingsrecht gaat uitoefenen. Die gaat bepalen wie, wanneer, wat mag zien. Koopal:

‘De eerstelijnspraktijk moet zich bezighouden met de aanpassing van zorg en zorgverlening én de praktijkvoering en -inrichting. Daar gaan structureel dingen veranderen!’

Andere aandachtspunten die Koopal noemt zijn:

  • Inhoudelijke verantwoordelijkheid, voor correcte weergave en verwerking van de gegevens, ligt bij de zorgverlener. Hier zijn wettelijke kaders voor gemaakt.
  • Er moet goed gekeken worden naar hoe om te gaan met de tweedeling rijk/arm en digivaardig/niet-digivaardig. Er worden implementatiedraaiboeken ontwikkeld waarin wordt opgenomen hoe gemeentes omgaan met én informatie geven over deze tweedeling. Deze twee items moeten aandacht krijgen van de PGO-leveranciers en ook gemeenten hebben hier een verantwoordelijkheid in (informatie, voorlichting)
  • Regio’s zijn verschillend en Koopal raadt aan dat de regio aan zet (én verantwoordelijk) is op organisatie en proces.  Al wordt er in verschillende regio’s gewerkt aan implementatietrajecten, we staan nog maar aan het begin. Er zijn nog geen best practices of patiënt journey’s bekend.
  • Een kostenverhogende factor zou kunnen zijn dat vragen van patiënten over de PGO aan de zorgverlener worden gesteld. Koopal geeft het voorbeeld dat met Stichting GERRIT een regionale vraagbaak ingericht wordt, die burgers helpt en begeleidt in het gebruik van de PGO.

Aanmelden webinar

Voor managers, bestuurders, eerstelijns praktijkhouders en andere geïnteresseerden vertellen Bouwe Koopal (ADkwADraat) en Jerry Fortuin (Wijtz) waarom het nuttig is (om als regio) na te denken over de implementatie van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). En wat het van partijen vraagt om regionaal een PGO te implementeren. Zodat de praktijk een strategie kan uitzetten voor de eigen organisatie. Meld je snel aan, want er zijn nog maar 50 plaatsen beschikbaar!

*Wat is een PGO?

Een persoonlijke gezondheidsomgeving is een website of app, waarin de burger informatie over de eigen gezondheid kan bijhouden en actief aan de slag kan gaan met zijn/haar gezondheid. Zo zijn medische gegevens van verschillende zorgverleners te verzamelen, te beheren en te delen met anderen. Burgers kunnen ook programma’s, waerables en apps toevoegen of koppelingen maken tussen alle gegevens om zo bij voorbeeld actief te werken aan de eigen gezondheid. De burger krijgt een actieve rol in de uitwisseling van informatie en is een nieuwe speler in de uitwisseling met en tussen (zorg)professionals.

Laura
Communitymanager
Laura
Laura heeft als achtergrond Communicatiewetenschappen bij de UvA. Zij is werkzaam als communitymanager bij Huisartswerkt.nl

Reageer op dit artikel

Kom werken in de zorg
als triagist

Klaar in 1 minuut Helemaal gratis

Mail icon