Praktijkondersteuner Ouderenzorg

De functie van POH Ouderenzorg is in het leven geroepen doordat ouderen steeds vaker thuis blijven wonen. Aangezien de vergrijzing in de toekomst alleen maar zal toenemen en kwalen als hart- en vaatziekten ook vaker voorkomen in de huidige maatschapij. Zal deze groep (kwetsbare) ouderen vaker in contact komen met de huisartsenzorg. De POH-Ouderen is werkzaam in de huisartsenzorg en is de spil in de samenwerking tussen de huisartsenvoorziening, de wijkverpleegkundigen, het sociaal domein en overige betrokken hulp- en zorgverleners. De POH-Ouderen streeft naar behoud en herstel van het functioneren en zelfredzaamheid, waarbij veiligheid en kwaliteit van leven van de kwetsbare oudere voorop staat. 

Wat doet een praktijkondersteuner Ouderenzorg?

Als POH Ouderenzorg ligt de focus op ondersteuning, begeleiding en de organisatie van zorg voor de oudere patiënten (75+). De POH Ouderenzorg is gespecialiseerd in de problematieken van deze oudere patiëntgroep en beschikt over de kennis om deze kwetsbare doelgroep te ondersteunen. De aandachtsgebieden voor de POH Ouderenzorg zijn fysieke, cognitieve en psychische kwetsbaarheid. Hierbij kan je denken aan (beginnende) dementie, eenzaamheid of fysieke ongemakken door ouderdom. Het doel van de functie is om in een vroegtijdig stadium met oudere patiënten in gesprek te gaan om zo de juiste zorg te kunnen bieden. 

Het takenpakket van een POH ouderenzorg ziet er als volgt uit:

 • Casefinding
 • Sturen en inrichten van de zorg voor de ouderen (casemanagement)
 • Opstellen van een zorgplan, in afstemming met de patiënt en/of
  mantelzorgers, de huisartsen en eventuele andere zorgverleners
 • Aanbieden van zorg in het kader van preventie en vroegtijdig signaleren
 • Aangaan van samenwerkingen met thuiszorg of het sociaal domein
 • Uitvoeren, bewaken en coördineren van het zorgplan
 • Organiseren van multidisciplinair overleg met andere zorgverleners
 • Bewaken van de continuïteit in transferzorg, in afstemming met andere zorgverleners
 • Monitoren van medicatieveiligheid bij schakelmomenten in de zorg
 • Blijven monitoren van kwetsbare ouderen zodat een crisisopname voorkomen kan worden
 • Organiseren van externe zorg/verwijzingen
 • Veel samenwerking met partners zoals SOG (specialist
  ouderengeneeskunde), wijkzorg
 • Bieden van ondersteuning bij Wlz of WMO aanvragen
 • Op huisbezoek bij de zorgvrager zelf.

Community Praktijkondersteuners

Wil je met andere praktijkondersteuners discussiëren over werk en studie? Word dan lid van de Facebookgroep!

Lid worden

 

Wat verdient een praktijkondersteuner Ouderenzorg?

Ga je aan de slag als POH-Ouderenzorg, dan zullen de arbeidsvoorwaarden conform de cao huisartsenzorg of gezondheidscentra zijn. Het salaris ligt tussen de 3.038 euro en 3.994 euro bruto per maand bij een fulltime dienstverband.

Benieuwd wat je verdient onder de CAO Huisartsenzorg of als parttimer? Reken het uit met de bruto-netto calculator van Visma | Raet.

Past het bij je?

Als POH ouderenzorg heb je veel te maken met een doelgroep van 75+, maar ook met medische zorgverleners en familie. Daarvoor is het handig dat je sociale- en uitdrukkingsvaardigheden en adviesvaardigheden op peil zijn. Als POH Ouderenzorg is het belangrijk dat je in staat bent om zelfstandig de hulp
van een patiënt te organiseren. Dit gaat niet alleen aan de hand van allerlei protocollen maar op mede op basis van de kennis en kunde van de POH Ouderenzorg in samenwerking met het sociaal domein, de thuiszorg en de huisarts.

Welke opleiding?

Een POH Ouderenzorg dient een hbo-opleiding te hebben afgerond, met daarbij een specialisatie gerelateerd aan de ouderenzorg. Ook dient de POH Ouderenzorg te beschikken over minimaal 3 jaar werkervaring in de ouderenzorg. De eisen aan vooropleidingen zijn als volgt:
• HBO Verpleegkunde i.c.m. de opleiding tot POH Ouderenzorg
• HBO Verpleegkunde, i.c.m. de opleiding Gerontologie en Geriatrie (VVG)
• Praktijkondersteuner Somatiek, i.c.m. met de opleiding tot POH
Ouderenzorg

Welke opleidingen zijn er in jouw regio? Bekijk alle Opleidingen voor POH-Ouderenzorg.

Ga je stagelopen?

Stagiairs die stage lopen in de Huisartsenzorg hebben recht op een stagevergoeding van: € 150 bruto per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15 uur per werkweek. € 100 bruto per maand voor stages minder dan 15 uur per werkweek. Stagairs ontvangen deze vergoeding direct van de stagebieder.

Op zoek naar een baan?

Er staan op ieder moment diverse vacatures open. Maak gratis een profiel aan op ons platform en huisartsen kunnen rechtstreeks contact met jou opnemen als zij een stage of baan beschikbaar hebben.

Wil je doorgroeien?

Heb je na deze post-HBO-opleiding nog behoefte om verder te studeren? Veel praktijkondersteuners ontwikkelen zich richting praktijkmanagement. Of volgen modules om zich te specialiseren in bijvoorbeeld palliatieve zorg.

Waar werkt een praktijkondersteunder ouderenzorg?

Veel praktijkondersteuners zijn werkzaam in een huisartsen praktijk of gezondheidscentrum. Maar je kan ook aan het werk in een verpleeghuis. 

 

Ervaring uit de praktijk

(volgt nog)

 

Mail icon