Terug

Huisartsenpraktijken kampen met een gebrek aan praktijkruimte

28 mei 2024
2 min
Huisartsenpraktijken kampen met een gebrek aan praktijkruimte

Bijna de helft van de huisartsenpraktijken die eind 2023 aan de jaarlijkse Nivel-praktijkenquête deelnamen kampt met een gebrek aan praktijkruimte, vooral aan spreekkamers. Ruimtegebrek blijkt samen te hangen met de locatie van de praktijk: hoe stedelijker en/of hoe hoger de huurprijs, des te meer ruimtegebrek er is. De bevinding dat praktijken met ruimtegebrek ook vaker aangeven in het afgelopen jaar geen nieuwe patiënten te hebben aangenomen, maakt het huisvestingsprobleem in de huisartsenzorg des te relevanter en urgenter.

De voornaamste oorzaken van ruimtegebrek zijn het ontbreken van uitbreidingsmogelijkheden in het huidige pand (75%), gevolgd door het ontbreken van budget (28%).

In gesprek met gemeente en verhuurder

Praktijken zien verhuizen en verbouwen als mogelijke oplossingen, maar worden hierin belemmerd door budgettaire beperkingen. Daarnaast speelt een gebrek aan medewerking van gemeenten en/of verhuurders een rol. Desondanks geven de praktijken aan in gesprek te zijn met deze partijen om tot oplossingen te komen.

Stedelijkheid en huurprijzen geassocieerd met ruimtegebrek

De praktijken die aangaven ruimtegebrek te ervaren, zijn vaker gevestigd in een (zeer) stedelijk gebied. Zij betalen met gemiddeld € 19,14 per m2 ook een aanmerkelijk hogere huurprijs dan de groep die aangaf geen ruimtegebrek te ervaren (€ 16,10). De WOZ-waarde per m2 van de panden verschilt niet wezenlijk tussen praktijken die wel of niet aangeven met ruimtegebrek te kampen.

Verhuizen in veel gevallen de enige oplossing

Verhuizen werd door 34% van de praktijken gezien als oplossing voor het probleem. Voor veel praktijken is er dan vaak wel sprake van financiële beperkingen of locatieproblemen; in het gebied waar de praktijk gehouden wordt zijn vaak geen geschikte locaties binnen budget te vinden.

Lees het hele onderzoek op de website van Nivel.

Reageer op dit artikel

Kom werken in de zorg
als docent / instructeur

Klaar in 1 minuut Helemaal gratis

Mail icon