Terug

CAO huisartsenzorg ook voor spreekuurondersteuners?

30 november 2023
3 min
CAO huisartsenzorg ook voor spreekuurondersteuners?

Zoals in de blog van Ruim 9% salarisverhoging voor werkenden in de huisartsenzorg viel te lezen, wordt het cao voor werkenden binnen de huisartsenzorg aangepast. Het NVDA, de organisatie die de belangen van doktersassistenten behartigt, heeft nu een artikel geplaatst over het ontbreken van de functie SOH (spreekuurondersteuner huisartsenpraktijk) in het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao huisartsenzorg.

De spreekuurondersteuner huisartsenpraktijk

Een Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) is een post-mbo opleiding. Als SOH neem je werk van de huisarts uit handen door zelf patiënten te zien. Het is daarbij belangrijk dat je goed kan inschatten wat de urgentie is van de klacht en of de huisarts erbij geroepen moet worden. Er zijn ook ingangsklachten die de SOH helemaal zelfstandig ziet. Alle verrichte handelingen en adviezen die zijn gegeven worden vastgelegd in het elektronisch patiënten dossier (EPD) van de patiënt. De huisarts blijft eindverantwoordijk.

Meer weten? Ga dan naar onze pagina Spreekuur ondersteuner huisartsenpraktijk. 

CAO akkoord 2022-2023

Het blijkt dat meerdere doktersassistenten vragen hadden over dat er geen afspraken over de functiewaardering van de SOH in het onderhandelingsakkoord staan. Mede omdat de doktersassistente telkens meer taken op zich neemt en met de aanvullende opleiding ook meer handelingen mag uitvoeren (onder eindverantwoordelijkheid van de huisarts).

De SOH zal je dan ook vaker tegenkomen in de huisartsenpraktijk. Maar daarom is het ook belangrijk dat deze groep hier extra waardering voor krijgt, in de vorm van bijvoorbeeld een aangepast salaris. Of erkenning voor het beroep in het FWHZ (Functiewaardering Huisartsenzorg).

In het artikel van NVDA wordt hierover het volgende gezegd:

''In het vorige cao akkoord 2022-2023 ís al afgesproken om de functie van doktersassistent te onderzoeken en opnieuw te wegen. In dat kader spreken we van het FWHZ (Functiewaardering Huisartsenzorg). Omdat deze afspraken al waren gemaakt, vind je hierover niets terug in het onderhandelaarsakkoord. De uitkomst van het herwaarderingstraject is ook niet van invloed op een eventueel definitief akkoord op de Cao Huisartsenzorg 2024-2025.'' 

Herwaarderingsonderzoek

Op dit moment loopt er nog een onderzoek om te kijken of de functie van doktersassistente ook herwaardeert moet worden. Tegelijkertijd zullen zij de functie van de SOH meenemen in hun besluit. Het zal nog even duren voordat we hier meer over te weten komen. Dan pas weten we zeker of de functiewaardering van de doktersassistent ook veranderd wordt. Dit gebeurt aan hand van FWHZ-systematiek. Het zal naar verwachting in het begin van 2024 bekend worden.

Functiewaardering triagist

In het CAO van 2022 - 2023 werd al eens de de functie triagist (her)beschreven en gewogen in FWHZ. Toen is afgesproken dat een triagist die werkzaam is op een huisartsenpost en in het bezit is van het door InEen erkende diploma. Die zich daarnaast tijdig heeft laten herregistreren, vanaf 1 juni 2019 een diplomatoeslag in de vorm van een extra salarisnummer ontvangt. 

Manon de Vries
Junior Virtual Assistant
Manon de Vries
Manon werkt als doktersassistente bij polikliniek geriatrie in ziekenhuis Nij Smellinghe. Daarnaast werkt ze als Junior Virtual Assistant bij Huisartswerkt.nl.

Reageer op dit artikel

Kom werken in de zorg
als praktijkondersteuner ggz

Klaar in 1 minuut Helemaal gratis

Mail icon